Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Hỏi đáp về chữ ký trên C/O để khai hải quan phần 3

Hỏi : Cty tôi có 2 vấn đề muốn hỏi :

1- Vừa qua Cty có lô hàng về sân bay, Cty đã hoàn thành thủ tục Hải quan và đã lấy hàng về, tờ khai này thuộc luồng vàng. Do sơ suất nội bổ nên Cty đã truyền thêm tờ khai mới cho lô hàng trên. Vậy Cty có cần làm công văn xin hủy tờ khai hay hệ thống sẽ tự hủy sau thời gian 15 ngày ?

2- Về C/O form D, E:

 + Đối với phụ tùng xe gắn máy: cùng là 1 mặt hàng, cùng mã hàng, cùng đơn giá nhưng trên Invoie chia nhiều dòng hàng, vậy trên C/O form D Cty có thể gộp lại không ?

 + Đối với linh kiện nhập khẩu lắp ráp thành nguyên chiếc: C/O form D, E Cty có thể diễn giải chung, đề mã HS code cho xe nguyên chiếc, không có attched tên hàng có được không ?

 + Còn nếu C/O có attched sheet đi kèm, trên attched chỉ có số tham chiếu và đóng mộc của Bộ Thương mại mà không có chữ ký có được không ?

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:     

 

1- Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 196/2012/TT-BTC thì trường hợp của công ty thuộc diện: Người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai hải quan đã đăng ký trong các trường hợp sau: đ1) Khai nhiều tờ khai cho một lượng hàng hóa;

            2- Về C/O form D, E:

            a. Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương quy định C/O form D phải khai chi tiết theo từng dòng hàng, để xác định tiêu chí xuất xứ từng dòng hàng có phù hợp quy định ?

            b. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC doanh nghiệp xác định hàng hoá được phân loại theo HS nguyên chiếc hay HS theo từng linh kiện, phụ tùng. Trên cơ sở đó hàng hoá trên C/O phải kê khai tương ứng.

            c. Theo quy định hiện hành, phụ lục đính kèm C/O phải có đủ chữ ký, số tham chiếu và đóng mộc của Bộ Công Thương.

---------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Công ty có lô hàng nhập khẩu từ phía Hàn Quốc sử dụng bản in màu C/O Form KV (không phải bản in 3 liên thông thường, không có con dấu và chữ ký) do cơ quan Hải Quan Hàn Quốc cấp. Thông tin trên bản in màu này trùng khớp với nội dung bản C/O trên website của cơ quan cấp (nhập ID & Reference Code in trên C/O để tra cứu qua link). Công ty xin hỏi lô hàng có được hưởng thuế suất NK ưu đãi theo biểu thuế VKFTA không?

 

Trả lời : 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 2. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VKFTA

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất VKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đã đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này;

2) Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam;

3) Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương;

4) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa KV (viết tắt là C/O KV) theo quy định của Bộ Công thương”.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc quy định:

“Điều 1. C/O

3. C/O do Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp dựa trên đơn đề nghị của nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền. C/O phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được làm trên khổ giấy in A4, phù hợp với mẫu quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không thể khai hết nhiều mặt hàng trêncùng một tờ C/O, các nước thành viên có thể sử dụng Tờ khai bổ sung C/O phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VII;

b) Bao gồm 1 (một) bản gốc và 2 (hai) bản sao. Bản gốc (the original) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu. Bản sao thứ hai (the duplicate) do Tổ chức cấp C/O của nước thành viênxuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba (the triplicate) do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu lưu;

c) Được khai bằng tiếng Anh và có thể khai một hoặc nhiều hơn một sản phẩm trong một lô hàng;

d) Được in, ký và đóng dấu bằng tay hoặc in, ký và đóng dấu dưới hình thức điện tử;

đ) Bao gồm thông tin về mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng của hàng hóa phù hợp với lô hàng được xuất khẩu; và

e) Mang số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung trên để thực hiện. Tuy nhiên, để có cơ sở xem xét cụ thể tính hợp lệ của C/O của lô hàng, đề nghị công ty liên hệ đơn vị Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết.

----------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Vừa qua Cty chúng tôi có nhập khẩu hàng qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, và mở tờ khai tại Chi cục Hải quan sân bay TSN. Cty chúng tôi có làm công văn nợ C/O from D. Sau khi nhận được C/O từ nhà XK cty chúng tôi có xuất trình C/O cho Hải quan sân bay.Cty chúng tôi không củng không biết được do sơ xuất của nhà XK cung cấp cho chúng tôi C/O mẩu D kko6ng có chử ký của người XK ở Ô sô11, nên hải quan sân bay từ chối không cho cty được hưởng thuế xuất ưu đãi, và chờ ý kiến của tổng cục. Nay cty củng có đôi lời gởi đến quý hải quan giải thích cho cty chúnng tôi được rỏ và hiểu thêm.Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời : 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

 

- Căn cứ điểm 12 Phụ lục 9 hướng dẫn kê khai C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/05/2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean thì:  “Ô 11: ...

 

- Dòng thứ ba ghi địa điểm, ngày tháng năm đề nghị cấp C/O, chữ ký của người đề nghị cấp C/O”

 

Do đó, nếu C/O mẫu D của lô hàng trên không có chữ ký của người xuất khẩu tại ô số 11 thì được coi là không hợp lệ.

 

Công ty nên kiểm tra lại các thông tin trên C/O mẫu D theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/05/2010 của Bộ Công thương. Trường hợp C/O mẫu D không hợp lệ, công ty có thể liên hệ với nhà xuất khẩu để được chỉnh sửa hoặc cấp lại C/O khác thay thế cho phù hợp theo quy định.

-------------------------------------------------------------------------------

Hỏi : C/O form E bị từ chối vì chữ ký trên C/O không có hiệu lực. Nhà cung cấp xin lại C/O form E mới với chữ ký có hiệu lực và gửi cho công ty sau đó. Xin cho biết C/O form E mới này có phù hợp để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho tờ khai nhập khẩu đã khai báo với thuế suất thông thường trước không? Có cần điều kiện gì để được chấp nhận, thay thế C/O form E đã bị từ chối trước

 

Trả lời :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Căn cứ Khoản 5, Khoản 6 Điều 8 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương quy định:

“5. Trường hợp C/O mẫu E bị cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu từ chối, C/O mẫu E đó sẽ được đánh dấu vào ô số 4.

6. Trong trường hợp C/O mẫu E bị từ chối như nêu tại khoản 5 của Điều này, cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu có thể xem xét giải trình của Tổ chức cấp C/O và đánh giá liệu C/O đó có được chấp nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi hay không. Giải trình của Tổ chức cấp C/O phải chi tiết và giải thích được những vấn đề mà Bên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho hưởng ưu đãi”.

Tham khảo nội dung công văn số 1159/GSQL-TH ngày 21/11/2013 của Tổng cục Hải quan thì: Hiệp định ACFTA không có quy định cấp thay thế đối với C/O mẫu E có lỗi bị từ chối. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc gửi trực tiếp đến Tổng cục Hải quan thư xác nhận/thông báo việc cấp mới thay thế cho C/O mẫu E có lỗi thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Tôi đang có một lô hàng motor nhập từ china .Công ty tôi nhờ dịch vụ đi khai báo giùm ,bên DV nói là HQ họ nói CO form E của Cty tôi cung cấp chữ ký trên CO có chỗ khác với lại CO mà bên HQ đang lưu giữ nên HQ họ muốn xác minh chữ ký trên CO .Do tôi nghĩ rằng CO form E ko thể nào là giả được do Cty tôi cung cấp cho HQ là bản gốc có dấu bộ công thượng CHina đàng hoàng . Tôi muốn biết nếu HQ đem lô hàng tôi đi xác minh thì trong khoản bao lấu thì Cty tôi có thể có câu trả lời& quá hạn lưu cont, lưu bãi thì ai sẽ chịu nếu như HQ xác minh chữ ký CO là đúng. Mong nhận được sự phản hồi sớm nhất của Cục Hải quan .

 

Trả lời : 

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:         

 

- Căn cứ Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/10/2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa, theo đó “1. Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu có thể yêu cầu Tổ chức cấp C/O mẫu E của Bên xuất khẩu kiểm tra ngẫu nhiên và/hoặc khi có lý do nghi ngờ tính xác thực của chứng từ hoặc tính chính xác của các thông tin liên quan đến xuất xứ thực sự của sản phẩm đang bị nghi ngờ hoặc các bộ phận của sản phẩm đó.

 

a/ Yêu cầu kiểm tra phải được gửi kèm với bản sao của C/O mẫu E liên quan và nêu rõ lý do cũng như bất cứ thông tin bổ sung nào cho thấy rằng các chi tiết ghi trên C/O mẫu E đó có thể không chính xác, trừ trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên.

 

b/ Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu có thể trì hoãn việc cho hưởng ưu đãi trong khi chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan Hải quan có thể cho phép Người nhập khẩu được thông quan sản phẩm cùng với việc áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết, bao gồm việc áp dụng mức thuế suất cao hơn hoặc đặt cọc một số tiền tương ứng, với điều kiện các sản phẩm này không thuộc diện cấm hạn chế nhập khẩu và không có nghi ngờ về gian lận.

 

c/ Cơ quan Hải quan hoặc Tổ chức cấp C/O mẫu E Bên xuất khẩu sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra phải phản hồi ngay việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.”

 

Do đó, theo quy định trên, trong khi chờ kết quả xác minh C/O, hàng hóa của công ty vẫn được thông quan nhưng tạm thời chưa được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết theo quy định trên.

 

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ:www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/…

*Quan trọng khóa học XNK online khuyến mãi khủng*

Hoàn trả 100% học phí nếu không hài lòng với chất lượng khóa học

Thành thạo quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa tương đương người có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm!

Tuyền đã thử, còn bạn thì sao


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET