Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Tổng hợp tư vấn giải đáp về chữ ký số và hệ thống VNACCS phần 2

Hỏi : Hiện nay trên hệ thống khai báo hải quan điện tử Vnaccs trong phần khai báo có ô điền Mã số đại lý cho trường hợp khai dưới chức năng đại lý và sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp làm đại lý Hải quan Tuy nhiên, việc khai báo này không được chấp nhận và hệ thống yêu cầu sử dụng chữ ký số của Cty xuất nhập hàng Vậy để có thể kê khai và ký với chức năng đại lý như đang làm trên hệ thống V4 thì chúng tôi phải đăng ký như thế nào?

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

1. Trường hợp Đại lý hải quan chỉ làm thủ tục, không phải nộp thuế:

Trường hợp này khi khai báo thì Đại lý phải sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp để thực hiện khai báo.

2. Trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho Đại lý làm thủ tục và nộp thuế:

Trường hợp này Đại lý hải quan sử dụng chữ ký số của Đại lý hải quan để thực hiện khai báo.

Vui lòng tắt bật lại trình duyệt đang sử dụng hoặc khởi động lại máy tính, nếu vẫn không được chấp nhận vui lòng liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi đăng ký để được trợ giúp.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Công ty chúng tôi là công ty sở hữu 100% vốn đầu tư nước ngoài, đang thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Kính mong được các Anh/Chị tư vấn giúp các vấn đề sau:

1/ Khi thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS thì tờ khai giấy có yêu cầu ký tên, đóng dấu không? Nếu yêu cầu chữ ký, đóng dấu thì công ty hay đại lý làm thủ tục ký, đóng dấu? Nếu công ty ký tên, đóng dấu thì người ký tên đóng dấu có yêu cầu điều kiện gì không?

2/ Yêu cầu về chữ ký, đóng dấu cho tờ khai và chứng từ khác trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế.

 

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

1. Vướng mắc thứ nhất.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định Tờ khai hải quan (dạng điện tử).

- Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quyết định thông quan hàng hóa.

a) Trường hợp tờ khai được phân luồng 1 (xanh), Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế và quyết định thông quan. Đối với hàng nhập khẩu, công chức giám sát thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi (trong trường hợp khai vận chuyển kết hợp) thực hiện việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) đã được phê duyệt thông quan, giao cho người khai hải quan để làm tiếp các thủ tục (nếu có);

b) Trường hợp tờ khai được phân luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ), nếu kết quả kiểm tra phù hợp, công chức hải quan cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống. Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế và quyết định thông quan. Công chức được giao nhiệm vụ thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) đã được phê duyệt thông quan, giao cho người khai hải quan để làm tiếp các thủ tục (nếu có).

Như vậy, theo Thông tư này thì việc in tờ khai sẽ do công chức hải quan thực hiện, nên doanh nghiệp không phải in tờ khai và cũng không phải ký tên, đóng dấu trên tờ khai.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trao đổi thêm với Công ty về việc Thông tư 22/2014/TT-BTCC quy định không ký tên, đóng dấu trên tờ khai, thay vào đó doanh nghiệp phải dùng chữ ký số khi khai báo hải quan. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số đó. Khi doanh nghiệp khai hải quan, Giám đốc doanh nghiệp đã xác nhận dữ liệu khai báo thông qua chữ ký số của doanh nghiệp.

2. Về vấn đề này

Yêu cầu về chữ ký, đóng dấu cho tờ khai và chứng từ khác trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Chính sách, chế độ quản lý, các mẫu chứng từ điện tử in, hồ sơ giấy phải xuất trình, nộp khi có yêu cầu của cơ quan Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC và quy định tại Thông tư này;”

Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 23 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm thì sử dụng tờ khai điện tử đã được thông quan trên Hệ thống.”

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi :

1. Từ ngày 1/11 - này theo yêu cầu hải quan là đăng ký chữ ký số . Như vậy có phải khai luôn trên hệ thống VNACCS luôn hay không ? hay chỉ là áp dụng cho phần chữ ký số thôi chưa khai trên hệ thống VNACCS . Vẫn sử dụng phiên bản 4 của phần mềm hải quan ?

2. Khi đã khai trên VNACCS ở tờ khai tại chỗ thì em nghe nói đầu xuất khai trước và hoàn tất hồ sơ xong hết rồi bên đầu nhập khai như vậy đúng không ?

3. Tờ khai chuyển tiếp tại chỗ dành cho loại hình gia công thì bên đầu nhập khai trước như xưa hay là đầu nhập khai sau như tại chỗ

 

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

1. Thời hạn áp dụng chữ ký số và VNACCS:

Từ ngày 01/11/2013, chỉ áp dụng chữ ký số bắt buộc; còn hệ thống VNACCS sẽ triển khai khai thử cho các doanh nghiệp có đăng ký tham gia khai thử nghiệm với Tổng cục Hải quan. Từ ngày 01/04/2014, sẽ áp dụng chính thức việc khai báo thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS cho tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Do đó, nếu Công ty đã đăng ký áp dụng chữ ký số thì khi Công ty khai báo thủ tục hải quan sẽ sử dụng chữ ký số này để tiến hành khai báo theo quy định theo phiên bản 4.

2. Tờ khai XNK-TC:

Căn cứ điểm 2 Công văn 6501/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2013 của Tổng cục Hải quan thì:

“Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất trình tự thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ giữa thủ tục hải quan điện tử và truyền thống. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính , các đơn vị thực hiện như sau:

1.1- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Thông tư số196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

1.2- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

1.3- Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại 2 đơn vị hải quan khác nhau nhưng 1 đơn vị hải quan  áp dụng hải quan điện tử, 1 đơn vị hải quan áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTCngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.”

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên và thực hiện đúng theo quy định.

3. Tờ khai chuyển tiếp tại chỗ cho loại hình Gia công:

Do tờ khai chuyển tiếp của loại hình gia công được quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính, do đó chưa áp dụng tờ khai XK mở trước, mà tờ khai nhập khẩu mở trước.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm đăng ký tờ khai trên hệ thông VNACCS nhưng do công ty chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ nên có mua nhiều USB chữ ký số Trong khi thử nghiệm chúng tôi thấy chỉ sử dụng được 1 chữ ký số để truyền tờ khai, còn những chữ ký số còn lại hệ thống trả lại: chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan hải quan. Chúng tôi đã kiểm tra lại là có đăng ký trên trang web của cục hải quan rồi và vẫn sử dụng bình thường trên phiên bản hiện tại . Mong quí cơ quan hướng dẫn cách khắc phục tình trạng trên để công ty kịp thời tiếp tục thử nghiệm trên hệ thống VNACCS

 

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Trường hợp Công ty đã có USB Token mua từ các Công ty cung cấp dịch vụ chữ ký số nhưng khi đăng ký trên trang web của Cục Hải quan Đồng Nai mà chưa sử dụng được thì Công ty có thể vào trang web theo đường dẫn này để đăng ký lại theo đúng hướng dẫn:http://dncustoms.gov.vn/vnaccs/h_dan.htm.

Trường hợp, sau khi thực hiện các hướng dẫn trên mà vẫn chưa thực hiện được, đề nghị Công vào trang web của Tổng cục Hải quanwww.customs.gov.vn / Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp hoặc Mục Hỏi – đáp về sử dụng chữ ký số trong TTHQĐT để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET