Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Tư vấn về chữ ký cấp C/O khai hải quan phần 1

Hỏi : Chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng từ Malaysia qua.  Lô hàng này có C/O form D. Hàng đã cập cảng Hải Phòng KV1. Theo hướng dẫn của chi cục hải quan Cảng Hải Phòng KV1 thì chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O phải phù hợp với chữ ký thuộc cột SIGNATURE. Nếu chữ ký phù hợp với chữ ký thuộc cột INITIAL thì không được chấp nhận. Trong cuốn các chữ ký mẫu thì cột SIGNATURE được hiểu là chữ ký, còn cột INITIAL được hiểu là chữ ký nháy. Theo cách giải thích của chi cục hải quan thì chữ ký nháy (trong cột INITIAL) không hợp lệ, mà phải là chữ ký thực (trong cột SIGNATURE) như vậy có đúng không?. Và theo văn bản hướng dẫn nào?.

Trả lời : 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Căn cứ điểm 13, Hướng dẫn tại Phụ lục 9, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (C/O form D), quy định cách ghi tại ô số 13: dành cho cán bộ Tổ chức cấp C/O ghi: ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký của cán bộ cấp C/O, con dấu của tỏ chức cấp C/O.

Như vậy, chữ ký của cán bộ cấp C/O ở đây phải là chữ ký đầy đủ (cột Signature), còn chữ ký nháy (cột Initial) chỉ dùng để ký xác nhận của người có thẩm quyền ký trên C/O khi trên C/O có tiêu chí phải sửa chữa, bổ sung thêm.

Do đó, C/O mẫu D của Công ty tại Ô số 13 chỉ có chữ ký nháy (Initial) mà không có chữ ký đầy đủ của người có thẩm quyền ký trên C/O mẫu D là không phù hợp.

Trường hợp Công ty vẫn còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương (Vụ Xuất Nhập khẩu) để được hướng dẫn thêm.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Công ty chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng từ Malaysia. Lô hàng có C/O form D. Chữ ký trên C/O form D là của một cán bộ có thẩm quyền cấp C/O form D tại Malaysia. Thay vì cán bộ này ký chữ ký đầy đủ (chữ ký dài hơn) thì lại ký tắt (chữ ký ngắn hơn). Chữ ký tắt của cán bộ này phù hợp với chữ ký tắt trong cuốn sổ chữ ký mẫu do Bộ Công Thương cung cấp. Theo hướng dẫn của chi cục hải quan Cảng Hải Phòng KV1 thì chữ ký tắt đó không hợp lệ mà phải ký chữ ký đầy đủ, như vậy có đúng không?. Và theo văn bản hướng dẫn nào?.

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 

Căn cứ điểm 13, Hướng dẫn tại Phụ lục 9, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (C/O form D), quy định cách ghi tại ô số 13: dành cho cán bộ Tổ chức cấp C/O ghi: ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký của cán bộ cấp C/O, con dấu của tỏ chức cấp C/O.

Như vậy, chữ ký của cán bộ cấp C/O ở đây phải là chữ ký đầy đủ (cột Signature), còn chữ ký nháy (cột Initial) chỉ dùng để ký xác nhận của người có thẩm quyền ký trên C/O khi trên C/O có tiêu chí phải sửa chữa, bổ sung thêm.

Do đó, C/O mẫu D của Công ty tại Ô số 13 chỉ có chữ ký nháy (Initial) mà không có chữ ký đầy đủ của người có thẩm quyền ký trên C/O mẫu D là không phù hợp.

Trường hợp Công ty vẫn còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương (Vụ Xuất Nhập khẩu) để được hướng dẫn thêm.

----------------------------------------------------------------------------

Hỏi : Công ty chúng tôi thường nhập khẩu hàng điện gia dụng xuất xứ Trung Quốc. Để được hưởng thuế suất ưu đãi ACFTA, hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu luôn có C/O Form E. Khi trình hồ sơ Hải quan(HQ) tiếp nhận luôn yêu cầu chúng tôi đối chiếu mẫu chữ ký trên C/O form E với mẫu chữ ký lưu của HQ. Xin cho tôi được biết: - Trách nhiệm đối chiếu mẫu chữ ký trên C/O Form E thuộc về phía Cty hay là HQ? - Nếu đối chiếu mà không có mẫu chữ ký giống( hay mẫu chữ ký mà HQ không đồng ý giống) thì Cơ quan nào có chức năng xác nhận hay giám định mẫu chữ ký này, và trách nhiệm mang hồ sơ đi xác nhận hay giám định là của Cty hay là HQ? - Hồ sơ và hàng hóa Cty sẽ được xử lý như thế nào trong thời gian chờ xác nhận hay giám định mẫu chữ ký?

Trả lời : 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 

 

- Căn cứ Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/10/2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa, theo đó “1. Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu có thể yêu cầu Tổ chức cấp C/O mẫu E của Bên xuất khẩu kiểm tra ngẫu nhiên và/hoặc khi có lý do nghi ngờ tính xác thực của chứng từ hoặc tính chính xác của các thông tin liên quan đến xuất xứ thực sự của sản phẩm đang bị nghi ngờ hoặc các bộ phận của sản phẩm đó.

 

a/ Yêu cầu kiểm tra phải được gửi kèm với bản sao của C/O mẫu E liên quan và nêu rõ lý do cũng như bất cứ thông tin bổ sung nào cho thấy rằng các chi tiết ghi trên C/O mẫu E đó có thể không chính xác, trừ trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên.

 

b/ Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu có thể trì hoãn việc cho hưởng ưu đãi trong khi chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan Hải quan có thể cho phép Người nhập khẩu được thông quan sản phẩm cùng với việc áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết, bao gồm việc áp dụng mức thuế suất cao hơn hoặc đặt cọc một số tiền tương ứng, với điều kiện các sản phẩm này không thuộc diện cấm hạn chế nhập khẩu và không có nghi ngờ về gian lận.

 

c/ Cơ quan Hải quan hoặc Tổ chức cấp C/O mẫu E Bên xuất khẩu sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra phải phản hồi ngay việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.”

 

Do đó, theo quy định trên, trường hợp qua kiểm tra, công chức hải quan có nghi ngờ chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E không giống với chữ ký mẫu lưu tại cơ quan hải quan thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục sẽ gửi yêu cầu xác minh C/O đến tổ chức cấp C/O. Trong khi chờ kết quả xác minh C/O, hàng hóa của công ty vẫn được thông quan nhưng tạm thời chưa được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết theo quy định trên.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Hỏi : Kính chào tổ tư vấn thủ tục hải quan.Nhờ tổ tư vấn giúp cty chúng tôi vấn đề sau : Cty chúng tôi có nhập lô hàng thực phẩm về Tân cảng. Bên nhà xuất khẩu cung cấp C/o form D cho lô hàng trên. bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh.nhưng có chữ ký ô 12 (phòng thương mại Malaysia ký)không có trong danh sách đăng ký trên mạng. vì thế cty chúng tôi không được hưởng thuế suất ưu đãi 5%, thuế thông thường là 25%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 1/3/2011 Vậy xin hỏi cty chúng tôi phải làm thủ tục gì để chữ ký trên được xem là hợp lệ để được hưởng thuế NK ưu đãi 5%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 1/3/2011

 

Trả lời :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

 

Trường hợp công ty đã liên hệ với đối tác Malaysia và được biết thông tin là mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký phát hành C/O mẫu D của Malaysia đã được đăng ký và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2011 thì nên trình bày rõ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét giải quyết. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ đối chiếu các thông tin về cơ quan, cá nhân và mẫu chữ ký có thẩm quyền phát hành các C/O trong cơ sở dữ liệu của Hải quan để giải quyết cho hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

 

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ:www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/…


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET