Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Vốn thành lập công ty TNHH

Nội dung: 1) Công ty em muốn thêm thành viên cổ đông mới để tăng vốn thành lập công ty tnhh thì thủ tục cần những gì ạ?2) Công y em hiện tại muốn thay đổi trụ sở kinh doanh thì cần thủ tục và bước làm như nào ạ?3) Công ty em đang đăng ký kinh doanh buôn bán máy lọc nước, giờ muốn thêm chi tiết ngành nghề kinh doanh là buôn bán máy lọc nước và lắp đặt máy lọc nước thì cần thủ tục gì ạ?

Trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi của quý ông/bà như sau:1/ Trường hợp doanh nghiệp chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông mới để tăng vốn của công ty chưa đại chúng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chào bán riêng lẻ trước khi thực hiện đăng ký tăng vốn, doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu biểu và thủ tục tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp /Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.Sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ, doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu biểu và thủ tục tăng vốn tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.2/ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại địa chỉ sau: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.3/ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại địa chỉ sau: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

---

Nội dung: Nhờ SKHĐT trả lời giúp em về việc Cty em muốn thay đổi tỷ lệ góp vốn của 2 thành viên thì phải làm thủ tục gì. Xin cám ơn.

Trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi ông (bà) như sau:Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ góp vốn của 2 thành viên do chuyển nhượng hoặc do tăng vốn điều lệ thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng vốn. Doanh nghiệp tham khảo mẫu và thủ tục tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

---

Nội dung: Cty tôi chuyển đổi từ Cty TNHH sang cty cp vào khoảng tháng 10-12/2015.Vốn điều lệ đã đăng ký gồm có 08 cổ đông sáng lập. nhưng thời gian qua đã 1 năm chỉ có 06 cổ đông thực hiện góp vốn đầy đủ, còn 02 cổ đông không góp vốn. Nay Cty tôi muốn giảm vốn điều lệ do 02 cổ đông không đóng góp. Vậy xin hỏi bên tôi phải làm thủ tục như thế nào, gồm các văn bản gì ? xin hướng dẫn giùm. Trân trọng cảm ơn

Trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi của quý ông/bà như sau:Theo công văn số 6811/BKHĐT-ĐKKD ngày 30/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty thì “Trường hợp quá thời hạn đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ do thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ vốn điều lệ theo cam kết, công ty thực hiện đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp. Trong trường hợp này, hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.”Theo đó, doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp và chịu trách nhiệm bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP nêu trên

---

Nội dung: Công ty tôi hiện vốn điều lệ 500 triệu đồng. Danh sách thành viên góp vốn có 2 người. 1 người 400 triệu và 1 người 100 triệu. Bây giờ thành viên có vốn góp 400 triệu( hiện là giám đốc) muốn:Thứ nhất: muốn tăng vốn điều lệ công ty lên 2 tỷ thì cần những thủ tục gì?Thứ hai: Thành viên góp vốn 100 triệu rút khỏi công ty và công ty chỉ thuộc sở hữu của 1 người (hiện đang làm giám đốc) thì công ty tôi có phải chuyển đổi tên công ty thành công ty TNHH Một thành viên hay không? và muốn chuyển đổi như vậy thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi của quý ông/bà như sau:Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, thay đổi thành viên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tham khảo thủ tục và biểu mẫu tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi vốn, thay đổi thành viên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET