Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Quy trình khai hải quan điện tử chuẩn

Nếu công ty bạn đã đăng kí ngành nghề kinh doanh mặt hàng đó, thì sẽ có chức năng xuất nhập khẩu mặt hàng đó. ( trừ những mặt hàng cần phải xin giấy phép xuất nhập khẩu của hàng hóa).

Để có thể khai hải quan thì trước tiên, bạn phải đăng kí thông tin khai báo hải quan Vnaccs  đối với công ty bạn thuê dịch vụ đại lí hải quan, còn nếu công ty tự khai hải quan thì phải mua thêm một phần mềm khai báo hải quan.

Sau khi đã đăng ký account với cơ quan hải quan thì ngày hôm sau đó có thể truyền  tờ khai hải quan điện tử qua mạng. ( Lưu ý phải là ngày hôm sau  ngày đi đăng kí thì mới có thể truyền tờ khai được)

 

Sau khi có account thì mình thực hiện các bước để khai hải quan như sau:

Bước 1:  Lên tờ khai.

Sau khi có đầy đủ bộ chứng từ xuất nhập khẩu ( contract, invoice, packinglist) thì người khai hải quan dựa vào những chi tiết tiết trên tờ khai để lên tờ khai hải quan theo những thông tin trên hệ thống.

Bước 2: Truyền tờ khai

Sau khi lên tờ khai đây đủ thì mình truyền tờ khai lên hệ thống hải quan, Sau khi truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống phát hiện thấy lỗi, sẽ có thông báo trên màn hình máy tính.

Khi các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng. Bạn sẽ thực hiện một trong các lựa chọn sau:

+ Luồng xanh: Bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chỉ cần cầm tờ khai xuống đăng kí và sẽ được thông quan luôn. ( khi có tiền thuế ( nếu có) vào tài khoản hải quan).

+ Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thì được  thông quan, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa thì phải kiểm hóa giống như trường hợp bị luồng đỏ.

+ Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hiên nay có hai cách để thực hiện kiểm hóa :

Đó là hải quan trực tiếp xuống mở container ra kiểm tra thực tế hàng hóa, hai là thực hiện qua máy soi kiểm hóa.

Bước 3: Đóng dấu thông quan và lấy hàng.

 


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET