Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu

Theo quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM của bộ Thương mại ngày 31/10/1998 nói rõ thế nào là tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu như sau :

I. TẠM NHẬP TÁI XUẤT :

Được quy định trong Quy chế này tạm nhập tái xuất là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một quốc gia khác để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt, tạm nhập tái xuất được thực hiện như sau: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

 

II. CHUYỂN KHẨU

Theo quy định trong Quy chế này chuyển khẩu là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và cũng không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Phương thức chuyển khẩu này được thực hiện dưới các hình thức:

- Từ nước xuất khẩu hàng hóa được chuyển thẳng đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

- Từ nước xuất khẩu hàn hóa được vận chuyển đến nước nhập khẩu có quan cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

- Từ nước xuất khẩu hàng hóa được vận chuyển đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Chuyển khẩu được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký kết với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký kết với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

Căn cứ theo qui định trên thì hàng của công ty bạn mua về rồi sau đó lại bán cho thương nhân khác ở ngoài Việt Nam sẽ thuộc diện " hàng tạm nhập tái xuất".

Xem thêm >>> Xuất nhập khẩu và các ưu nhược điểm

                        Cước biển và các phụ phí chơ bản ( Local charge)


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET