Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

DAC DIEM

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam ...

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET