Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

HS CODE

Mã HS (HS code) của hàng hóa trong thủ tục hải quan

Mã HS (HS code) của hàng hóa trong thủ tục hải quan

HS Code hay Mã HS là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo Hệ thống phân loại hàng hóa do...

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET