Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

KHAC NHAU GIUA CIF VA FOB

CIF LÀ GÌ? FOB LÀ GÌ ? KHÁC NHAU GIỮA CIF VÀ FOB

CIF LÀ GÌ? FOB LÀ GÌ ? KHÁC NHAU GIỮA CIF VÀ FOB

KHÁI NIỆM CIF LÀ GÌ CIF là viết tắt Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí) là điều kiện g...

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET