Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

PHAN BIET DDP VA DDU

DDP LÀ GÌ ? DDU LÀ GÌ ? PHÂN BIỆT GIỮA DDP VÀ DDU

DDP LÀ GÌ ? DDU LÀ GÌ ? PHÂN BIỆT GIỮA DDP VÀ DDU

Giao Chưa nộp Thuế (Delivered Duty Unpaid, viết tắt: DDU) là một thuật ngữ về điều kiện giao hàng của Incoterm....

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET